Se præsentationsvideo

Vinder af børsens investordysten
2017 og 2018

Din uafhængige rådgiver

Formuerådgivning:

Sparring på helikopterniveau omkring fordelingen af DIN formue i obligationer, aktier, fast ejendom, solcelleparker, vindmøller eller andet ud fra din risikoprofil. Kan også indebære, at jeg arrangerer besøg hos udvalgte kapitalforvaltere.

Investeringsrådgivning:

Vi laver en aftale om rådgivning. Jeg rådgiver om hvornår, og hvor meget der investeres i de enkelte aktier. Jeg sender en mail og/eller sms, når der skal handles. Jeg anmoder om ”forespørgselsfuldmagt” til at følge dit depot med den tilknyttede konto. Du modtager hvert kvartal en rapport. Alternativt afholder vi 2 – 4 møder om året, hvor jeg kommer med oplæg til ændring i samlet eksponering i aktiemarkedet samt omlægningsforslag.

Under tilsyn af
finanstilsynet